Tidigare i höst skrev en grupp franska studenter ett manifest med budskapet att de i den akuta klimat- och miljökrisen är beredda att ändra sitt sätt att leva för att en omställning ska vara möjlig. De uppmanar företag och regeringar att börja ta sitt miljöansvar och aktivt arbeta för en hållbar värld. Detta upprop fick över 20.000 underskrifter och har fått mediauppmärksamhet även i Sverige. Nu lanseras samma manifest här. Detta är en svensk översättning av det franska manifestet.Manifestet har skrivits under av 29713 studenter, inkluderat 2729 svenska studenter.
Lista över signaturer


Efternamn Förnamn Lärosäte