Vanligt ställda frågor


Vilket budskap vill ni sprida med detta manifest?
Vi vill visa att vi, som studenter, oroar oss för den miljö- och sociala katastrof våra samhällen står inför. Vi vill visa att vi är medvetna om en av grundorsakerna som leder till denna katastrof: ett ekonomiskt system som inte verkar förstå att naturresurser är ändliga och som uppmuntrar till ohållbara beteenden. Med det här manifestet vill vi förmedla motsägelserna i vår situation. Vi är medvetna om den allvarliga klimatkris vi befinner oss i och vi är fast beslutsamma att vi vill vara en del av lösningen. Trots detta verkar det som att de karriärmöjligheter som presenteras för oss innebär att vi kommer spendera vårt yrkesliv med att arbeta mot, snarare än för en sådan lösning.
Vad hoppas ni kunna uppnå med hjälp av manifestet?
Vi hoppas att spridningen av, och underskrifterna på, detta manifest resulterar i att fler pratar med varandra om dessa viktiga miljöfrågor som är avgörande för vår framtid samt reflekterar över de lösningar vi måste ta till. Betydelsen av ens egna handlingar kan ibland kännas små och obetydliga.
Förhoppningen med manifestet är att skapa en kollektiv rörelse och visa på att vi som vill förändra inte är ensamma och att våra handlingar därför betyder något. Vi vill lyfta styrkan i att vi är fler och låta människor inspirera varandra, hitta mod och stöd för att ifrågasätta, ta ställning och göra förändringar, i yrkesliv såväl som privatliv.
Varför erbjuder ni inga lösningar?
Frågan om att erbjuda konkreta handlingar lyftes flera gånger under skrivprocessen. Flera förslag existerar redan. Vi hade inte kunna redogöra alla och vi känner inte att det ligger i våra händer att välja ut enskilda förslag på lösningar. Forskare från hela världen skrev en liknande text till vår i September 2017 och de föreslog ett flertal potentiella tillvägagångssätt.
Men lösningarna sveper över alla ekonomiska sektorer och politiska områden: de är beroende av kontexten, av den berörda sektorn, av den förväntade skalan och de aktörer som tillämpar dem. Det är inte vår mening att försvara specifika lösningar, utan snarare att idén av en djup omställning av våra tankesätt, både på en personlig och kollektiv nivå, är nödvändig så att dessa lösningar kan appliceras i lämplig skala. Det första steget är på en personlig nivå: det handlar om att sluta blunda, hålla sig informerad för att sedan kunna fundera på hur det är möjligt att agera både på personlig, professionell eller politisk nivå.
För att undvika frustration hos de som vill fördjupa sig i dessa frågor eller engagera sig direkt, föreslår vi en lista av lösningar, informationskällor och möjliga handlingar på en sida dedikerad till det. De som skriver under manifestet dirigeras till denna sida efter att ha skrivit under.
Vem/vilka skrev detta manifest?
De som skrev manifestet är studenter från de franska universiteten: AgroParisTech, CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, HEC Paris och ENS Ulm. Vi som översatte och tog manifestet till Sverige är studenter från universiteten: Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds Universitet och Stockholms Universitet.
Vi är medvetna om att vi inte är representativa för alla studenter i Sverige eller över hela världen och vi låtsas inte vara det. Vi är dock övertygade om att flertalet studenter kan identifiera sig med budskapet förmedlat med det här manifestet och att de kan anta dessa åtaganden fullt ut.